Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog program Općine Cerovlje za 2022. godinu -   Prilog 1

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Plan prijema u službu za 2022.g.

Provedbeni program Općine Cerovlje za razdoblje od 2022. do 2025. godine  -   Prilog 1

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022. godinu

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2021./2022. godini - Obrazac za prijavu

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika Općine Cerovlje

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

Obavijest - Općina Cerovlje objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan prijema u službu za 2021.g.

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Cerovlje

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te o jednokratnom ispravku vrijednosti

Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeni put

Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2020. godinu

Plan prijema u službu za 2020.g.

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općina Cerovlje

Odluka o uspostavi registra imovine Općine Cerovlje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Cerovlje

Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Cerovlje i njegovog zamjenika

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2018. g.

Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2019. godinu

Plan prijema u službu za 2019.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019.g.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Cerovlje za 2018.g.

Plan prijema u službu za 2018.g.

Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika Općine Cerovlje i njegova zamjenika

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2017.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Općine Cerovlje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2016.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Cerovlje

Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet

Zaključak o imenovanju jednog (1) člana u Nadzorni odbor “Usluga” d.o.o. Pazin

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Plan prijema u službu za 2016.g.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine Cerovlje

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju stranice i korisničkog iskustva. Odluka o tome želite li dopustiti kolačiće ili ne je na Vama. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.