Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2022.

Plan nabave za 2022.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2021.

Plan nabave za 2021.g. III. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2021.

Plan nabave za 2021.g. II. izmjene

Plan nabave za 2021.g. I. izmjene

Plan nabave za 2021.g.

Plan nabave za 2020.g. I. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2020.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2020.

Plan nabave za 2020.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2019.

Plan nabave za 2019.g. II. IZMJENE

Plan nabave za 2019.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2019.

Plan nabave za 2019.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2018.

Plan nabave za 2018.g. II. IZMJENE

Plan nabave za 2018.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2018.

Bagatelna nabava 2017.g.

Plan nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2017.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2017.

Plan nabave za 2017.g.

Bagatelna nabava 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2016.

I. izmjene Plana nabave za 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2016.

Plan nabave za 2016.g.

Bagatelna nabava 2015.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 29.12.2015.

I. izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Pokrenut postupak javne nabave: Sanitarna kanalizacija sustava Draguć - kolektorska mreža naselja

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć II faza

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II faza

Plan nabave za 2014.g.

II. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija - dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

I. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita - Izmjena

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita

I. Izmjene plana nabave za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.

Poveznica na Elektronički oglasnik javne nabave RH

 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 7/13., 19/14., 4/18., 14/20., 6/21. i 21/21.-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Cerovlje objavljuje

OBAVIJEST

I.

Općina Cerovlje objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

II.

          Ova Obavijest objavit će se na Internet stranici Općine Cerovlje www.cerovlje.hr.

KLASA: 406-01/21-01/05

URBROJ: 2163/06-01-01-21-1

U Cerovlju, 20. svibnja 2021.

OPĆINA CEROVLJE

Općinski načelnik:

Elvis Šterpin, v.r.
 

 

 

 

 
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju stranice i korisničkog iskustva. Odluka o tome želite li dopustiti kolačiće ili ne je na Vama. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.