Slide background

Gologorica

gologoricaulaNaselje Gologorica je smješteno na flišnom hrptu nad prostranom plodnom dolinom sliva rijeke Raše. Pred samim ulazom u Gologoricu romanička je crkva Blažene Djevice Marije oslikana oko 1400. rukom nepoznatog pučkog majstora. Njegove slike, visokog umjetničkog dometa, kasnijih su vremena glagoljskim grafitima isparali đakoni i popovi glagoljaši koji su živjeli u Gologorici ili su samo proputovali ovim krajem.

U Gologoricu se ulazi kroz Vela vrata, u davnini, glavna vrata na zidinama koje su je čuvale. Uz glavna je vrata kapelica, poklonac, iz 1773., a od njih kratka uličica vodi na trg pred crkvom kojim dominira kuća De Franceschi, izgrađena 1711. Ova se utjecajna i bogata porodica u 17. stoljeću u Gologoricu doselila iz Karnije. Dala je mnoge znamenite ljude među kojima su političar i povjesničar Karlo (1809. – 1893.), povjesničar Camillo (1868. – 1953.) i slikar Giulio (1856. – 1942.).

gologorica vrata

Zidom ograđen humak u središtu naselja nekadašnje je groblje, na kojem je u 17. stoljeću podignuta župna crkva Sv. Petra i Pavla. Ranije se na tom mjestu nalazila starija od koje su sačuvani gotički reljefi Raspeća i Isusovog polaganja u grob iz 1466. No, i prije te, na istom se mjestu nalazila još starija, romanička crkva Sv. Petra, pred kojom je bila smokva, a iza nje brijest. Te nam vijesti donosi notar Mikula Gologorički koji je 1325. s grofom Albertom III. goričkim, predstavnicima vlastele i puka obilazio granice njegovih posjeda.istarski razvod O tom je putu sastavio Istarski razvod najstariji pravni, ali i putopisni tekst pisan glagoljicom, koji se danas čuva u Državnom arhivu u Rijeci.

Iako Gologoricu možemo pribrojiti ruralnim sredinama raster naselja je urban, a glavna ulica, koja počinje kod Velih vrata, oko koje su orijentirane kuće, završava na drugom kraju naselja, kraj groblja, gdje su se nekada zasigurno nalazila vrata u bedemu kojima su mještani odlazili do svojih polja i vinograda.

Ovaj je prostor zacijelo bio nastanjen već u pretpovijesti, a prvi se put spominje 1102. kao središte feuda koji je kupio plemić Konrad.

Na groblju je crkvica Svih Svetih, a u njoj na kamenoj posudi za blagoslovljenu vodu glagoljski natpis iz 1549.

U Drugom svjetskom ratu nakon kapitulacije Italije, kada su Pazin okupirali Nijemci, u školskoj zgradi u Gologorici neko je vrijeme djelovala partizanska bolnica.

spilja piskovicaNedaleko Gologorice nalazi se špilja Piskovica, prozvana po pisku (laporu) koji je oblikovao okolni krajolik. Špilja je jedinstven speleološki objekt te vrste u Istri, ali i najduža špilju u Istri. Erozijom fliša između dviju vapnenačkih ploča nastala je 1036 metara duga prostorija, zapravo kanal, vodoravnog poda i izrazito ravnog stropa. Ulaz u nju nalazi se na privatnom zemljištu, pa se može ulaziti samo uz suglasnost vlasnika i uz stručno vodstvo speleologa* (*isključivo uz Rješenje JU Natura Histrica). Pećina Piskovica svrstana je u mrežu Natura 2000 te spada pod režim posebe zakonske zaštite i za ulazak je potrebno ishodovati pismeno odobrenje od nadležne institucije JU Natura Histrica koja izdaje Rješenje, dozvoljava ili ne dozvoljava određene aktivnosti.

Okolni krajolik oblikuju duboke vododerine zasječene u laporne naslage. Impozantne krajobrazne prizore, ti slojevi, složeni uredno poput stranica zaklopljene knjige, stvaraju istočnije od Gologorice, prema Gradinju i Pazu, ali i sjevernije od Cerovlja od Grimalde prema Draguću. Između pjeskovitih lapora nalaze se ulošci vapnenačkih sedimenata iz srednjeg eocena. Te laporne naslage, koje se u valovima nižu krajolikom, ostaci su muljevitog dna plitkog mora koje je pred 50 milijuna godina prekrivalo ovo područje.

 

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju stranice i korisničkog iskustva. Odluka o tome želite li dopustiti kolačiće ili ne je na Vama. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.